Sep 1, 2021

~ या जगण्याचे सोने झाले असते ~

वेदनेत जर हसता आले असते

या जगण्याचे सोने झाले असते


अर्ध्यावर्ती थांबून गेलो असतो

मला कुणी जर थांब म्हणाले असते


गोष्टीमध्ये नावच आले नसते

कासव जर हरण्याला भ्याले असते


महत्व प्रत्येकाचे असते कारण

हे नसते तर तेही आले नसते


जर मदतीला गुलाब, गजरे नसते

भांडण खटके रोज उडाले असते


जरी आपले दुःख सारखे असते

तरी निराळे अपुले प्याले असते


- रमेश ठोंबरे

May 28, 2020

लस
हा अंधार,
ही दिवेलागण
ही पायपीट
हा थाळीनाद
सहन होत नाही आता काहीच

या काळानच
टोचून द्यावी एखादी लस
या जगण्याला आरपार
आणि खेळू द्यावं पॉज झालेलं हे
जगणं सभोवताल

शेणामातीच्या हातांना
नको सॅनीटायझरचा वास
अन गच्च भरून घेता यावेत
फुफुसांमध्ये श्वास

कष्टकऱ्यांच्या हाताला
पुन्हा मिळुदे काम
हवेच्या गार झुळकेसाठी
पाठीवरती घाम

गावातल्या मित्राला वाटू नये
शहरातल्या दोस्ताची भीती
आणि छातीवर वार करणाऱ्या
शत्रूलाही मारता यावी मिठी

पुन्हा एकदा खुल्या
व्हाव्यात व्याकुळलेल्या वाटा
पुन्हा एकदा परत याव्यात
किनाऱ्यावर लाटा

पुन्हा एकदा हे जगणं व्हावं
श्वासांवरती स्वार
म्हणून
या काळानच टोचावी
एखादी लस आरपार !
- रमेश ठोंबरे
#लॉकडाऊन_असलेल्या_शहरातून_5

May 20, 2020

आता लॉकडाऊन उघडलं तरी टेन्शन नाही !
पहाटे जाग आली
घड्याळ पाहिलं
वेळ झाली होती ...
बायकोला उठवलं ...
ती कामाला लागली
मी बाथरूम गाठली
सर्व विधी उरकले
अंघोळ केली
कपडे केले
नास्ता केला
चहा घेतला ...

मी पुन्हा माझी आवरा आवर केली 
बायकोने पेन, रुमाल डबा दिला
मी लॅपटॉप घेतला
ब्यागेत घातला
मोजे, बूट घेतले 
पायात घातले
बाहेर आलो
सगळी कडं शांत शांत ...

मी ब्याग गाडीत ठेवली
मी गाडीत बसलो
गाडी सुरू केली
गाडी सुरू झाली

आता ब्रेक लावलं
गाडी बंद केली
मी गाडीतून उतरलो
ऑफिसात आलो
सगळ्यांना गुड मॉर्निंग केलं
माझ्या टेबलावर गेलो
ब्याग ठेवली
लॅपटॉप काढला
पी सी सुरू केला
खिडक्या उघडल्या 
वर्ल्ड, एक्सेल, पॉवरपॉइंट,
झूम, मेल ... सगळं सगळं
हाताळून पाहिलं
सगळं व्यवस्थित चाललं ...

मग दुपार झाली
बायकोने आवाज दिला
'लंच ब्रेक, झालाय !'
मी ब्याग उघडली
डबा घेतला, टेबलावर ठेवला
हात धुतले
बायकोने स्यानिटायझर पुढं केलं
मी पुन्हा हात धुतले !

आता मुलं आली, 
'हात धुवा' बायको म्हणाली
मुलांनी स्यानिटायझरन हात धुतली
मी जेवायला बसलो
मुलं जेवायला बसली
बायको जेवायला बसली
आम्ही जेवलो !

मग बायको म्हणाली
'आता बरं वाटतंय का ?'
मी म्हणालो 
'हो, आता बरं वाटतंय'
'आज खरंच बरं वाटतंय
रुटीन काम केल्याचं फील सुद्धा आलंय,
आता लॉकडाऊन उघडलं तरी टेन्शन नाही !'


- रमेश ठोंबरे
#लॉकडाऊन_असलेल्या_शहरातून_3