Apr 25, 2018

मना आलास भानावर

मना आलास भानावर

मना आलास भानावर
तुझ्यासारखे झाल्यावर

खरे ट्यालेंट असते बघ
मागल्या दोन बाकावर

लागला चटका उन्हाला
सावली जवळ आल्यावर

पाहिले दोन डोळ्यांनी
ठेवले बोट तोंडावर

लागले पीक डोलाया
टाकला दोर माळ्यावर

गुन्हा केलाय हाताने
आळ आलाय जात्यावर

मनाचा बंद दरवाजा
किती अन्याय देहावर !

- रमेश ठोंबरे

Apr 11, 2018

एक प्रश्न (1)

कापूस पिकवणाऱ्या
शेतकऱ्याच्या बायकोच्या
अंगावर नवं कापड दिसल्याशिवाय,

ऊस पिकवणाऱ्या
शेतकऱ्याला सकाळच्या चहात
समाधानाची गोडी जाणवल्याशिवाय,

गहू ज्वारी पिकवणाऱ्या
शेतकऱ्याच्या चुलीवरची भाकरी
अभिमानानं टम्म फुगून आल्याशिवाय,

अन
वर्षानु वर्ष काळ्या आईची
ओटी भरणाऱ्या
शेतकऱ्याची पोर
कोऱ्या सातबाऱ्यात सह
आत्मिक समृद्धीत
उजवून निघाल्याशिवाय,

हा कृषिप्रधान देश
सुजलाम सुफलाम झालाय
असं कसं म्हणताय येईल ?

- रमेश ठोंबरे
#प्रश्न_पहिला

Apr 10, 2018

कितने सिकुडकर बैठे है लोगइतने खचाखच भरे सभा मंडप मे
कितने सिकुडकर बैठे है लोग,
के जैसे लगता है
हर एक के बाजू की
एक कुर्सी खाली है ।

गर्म जेबों से हाथ भी निकालना नहीं चाहते,
इस ठंड की मौसम के लिए ख़रीदे
नये दस्ताने दिखाना भी नहीं चाहते  !

और ओ है की सबकुछ
खुलकर बोलना चाहता है,
जो ले आया है भरभरके,
नौछावर करना चाहता है

नज्म पे नज्म सुनाना चाहता है,
लेकिन कितने सिकुड़कर बैठे है लोग,
इक नज्म इनको छुये भी तो कैसे !

- कवी सर्वश्रेष्ठ

Apr 6, 2018

आभाळाला टेकण लावू चल

आभाळाला टेकण लावू चल
समिंदराला टोपण लावू चल

सत्ता येता उधळत आहे हा
या बैलाला वेसण लावू चल

विणतो आहे विश्वासाने मी
या नात्याला तोरण लावू चल

असे कसे रे गोड बोलले हे
या दोघांचे भांडण लावू चल

रुतले आहे अर्ध्यावरती हे
या जगण्याला टोचण लावू चल

राशन सारे संपत आले तर
छप्पन इंची भाषण लावू चल

- रमेश ठोंबरे

Apr 3, 2018

पाहताना ती मला टाळायची

पाहताना ती मला टाळायची
टाळताना पण किती लाजायची

बोलताना मी पुढे बोलायचो
चालताना ती पुढे चालायची

बोललो जर मी नवेल्या पाखरा
काळजाला ती किती जाळायची

मी मला तिज भोवती शोधायचो
ती मला माझ्यातली वाटायची

मी खरे तर चेहरा वाचायचो
ती तवा पण पुस्तके वाचायची !

मी तिच्यावर जीव ओवाळायचो
ती तसा मग जीव माझा घ्यायची !

- रमेश ठोंबरे