Jan 26, 2022

~ जसा अवखळपणा वाऱ्यामध्ये आहे ~

जसा अवखळपणा वाऱ्यामध्ये आहे तसे मूल तान्हे माझ्यामध्ये आहे आह कुणाची ही इथवर पोचत नाही मैफल तर उरली शिट्यामध्ये आहे काटा फुलाहून वरचढ वाटत आहे समजेना कुठल्या तोऱ्यामध्ये आहे मी कोणाच्याही पुढ्यात वाकत नाही माझे भविष्य माझ्या हातामध्ये आहे झोपीमध्ये मी सताड जागा असतो स्वप्न एक उघड्या डोळ्यामध्ये आहे डोके खरेच माझे जड झाले माझे विचार एक वेगळा डोक्यामध्ये आहे फिरून ही दुनिया पुन्हा इथेच येतो वर्तुळ तर माझ्या पायामध्ये आहे - रमेश ठोंबरे

2 comments:

  1. The Best Casino Games for Slots Player - DRMCD
    Slot machine games are a great 광주 출장마사지 way to play slots games 전라남도 출장마사지 that are both fun and exciting 안양 출장샵 to play. 대전광역 출장샵 From slots to video poker 안동 출장안마 to more advanced casino games,

    ReplyDelete
  2. Very very important information sir thanks for sharing such a great informationmahiti in Marathi

    ReplyDelete