Jan 22, 2018

मी रात्रीला सजवत नाही

…………

मी रात्रीला सजवत नाही
स्वप्न मला जर बघवत नाही

पाऊस 'रडतो' असे म्हणू का ?
पाऊस 'पडतो' म्हणवत नाही

दिवसाला जर छळले मी तर
रात्र मला मग 'निजवत' नाही

मी चंद्राची होळी करतो ....
चंद्र मला जर विझवत नाही

सावलीतल्या मातीमध्ये
स्वप्न उन्हाचे उगवत नाही

माझ्यासाठी अगम्य सारे,
जे जे मजला समजत नाही

जुनेर झाले आयुष्याचे
दु:ख तरी का उसवत नाही ?

- रमेश ठोंबरे

Jan 2, 2018

बापासाठी

लिहिली नाही कधी ओळ मी बापासाठी
कुठून आणू इतकी हिम्मत त्याच्यासाठी

डोळ्यामध्ये आणून पाणी आई रडते
बाप शोधतो फक्त कोपरा लपण्यासाठी

झोप मोडते तेंव्हा कळते तगमग त्याची
बाप जागतो डोळ्यामधल्या स्वप्नासाठी

कष्ट उपसतो, खस्ता खातो, गातो गाणी
सुख दुःखाची गाथा त्याच्या जगण्यासाठी

काळीज कुण्या बापाचे जर असते फत्तर
जन्म घातला नसता त्याने लेकासाठी

सांग म्हणालो काय करू मी तुमच्यासाठी
रडणे सोडून हास म्हणाला लढण्यासाठी

पाहिला न मी बापाइतका महान कोणी
बाप तवा मग झुकला त्याच्या बापासाठी

- रमेश ठोंबरे