Sep 27, 2018

चांदणे चांदणे चांदणे व्हायचे

चांदणे चांदणे चांदणे व्हायचे
भेटल्यावर तिचे बोलणे व्हायचे

पोचण्याला कुठे ध्येय होते मला
सोबतीने तिच्या चालणे व्हायचे

चालताना जरा मीच थांबायचो
पाठमोरे तिला पाहणे व्हायचे

हात हातामध्ये घेतल्यावर तिचा
जीवघेणे तिचे लाजणे व्हायचे

ठेवले मी तिला पापणी आड पण 
काळजावर छबी गोंदणे व्हायचे

पत्र होते तिचे एक गंधाळले
रातभर वाचणे जागणे व्हायचे

शब्द देऊनही 'तेच' टाळायची
शेवटी 'जे' तिला मागणे व्हायचे

- रमेश ठोंबरे