Nov 25, 2017

अस्तित्वते आले,
त्यांनी कोपऱ्यात बसवलं
कवितेला
अन ताबा घेतला मंचाचा

कधी गळा काढून
तर कधी अश्रू ढाळून
कधी तडक भडक ओळी
ऐकवून मोहित केलं श्रोत्यांना

कधी टाळ्यांसाठी
फेकल्या चारोळ्या
तर कधी हशासाठी
वाचल्या वात्रटिका

अन सरतेशेवटी
त्यांच्यातलीच एक फर्माईश म्हणून
365 गुणिले कितीतरी वेळा म्हटलेली
एक रचना सादर करून
त्यांनी खिश्यात टाकलं अक्ख संमेलन

संमेलनानंतरचा कार्यक्रम आटोपून
मध्यरात्री कधीतरी ते पोहचले घरी

पण ती मात्र अजूनही तिथेच कोपऱ्यात
शोधतेय स्वतःच अस्तित्व !

- रमेश ठोंबरे

Sep 13, 2017

काय छळतोस तू


...…......
काय छळतोस तू नोकरी सारखा
दे उबारा जरा गोधडी सारखा
.
सूर लागेल रे अंत:करुणेतुनी
भेटला जर कुणी बासरी सारखा
.
सर्व आहे तरी, भोगले ना कधी
जन्म गेला तुझा कावडी सारखा
.
केस हातात घे अन कुरवाळ ना !
काय बघतोस रे लोकरी सारखा
.
घेतला मी नभी मुक्त झोका तरी
हाय, झुरतोस तू बंगई सारखा
.
छान दिसतेस तू तर दह्यासारखी
चेहरा ही किती भाकरी सारखा !
.
टाकला मी जरी गळ तुझ्या अंतरी
सांग फसशील का मासळी सारखा
.
देह होईल हा शामियाण्यापरी
जीव जडल्यावरी झालरी सारखा
.
वेड लागेल बघ पावसाला तुझे
सांड मातीतुनी पेरणी सारखा
.
हौस नाही मला दर्शनाची तुझ्या
वागलो मी सदा पायरी सारखा
.
प्राण घेतात रे लेखणीचा इथे
शब्द ताणू नको बंदुकी सारखा
.
जात लपवाल जर सोवळ्याच्या घरी
धर्म वाजेल मग ढोलकी सारखा !
.
मुक्त आहे म्हणे फार सरकार हे
श्वास मिळतो इथे लॉटरी सारखा
.
- रमेश ठोंबरे

Aug 12, 2017

माझा गांधीवादखुद्द गांधींनाही पेलवला नसता
इतका प्रखर करुन ठेवलाय आज आम्ही गांधीवाद

म्हणूनच ...
आमच्या रोजच्या व्यवहारातून तो कधीच झालाय बाद !

गांधींपेक्षाही कट्टर गांधीवादी ...
म्हणवून घेण्यात आम्हाला आमचं कौतुक वाटतं
अन् गांधीवादाचं हे कर्मट रुप पाहून
महात्म्याचंही काळीज फाटतं.

खरंच इतका कठोर आहे गांधीवाद की
गांधीवाद्यांनाच त्याची भिती वाटावी,
भल्याभल्यांना अपयश यावं अन्
अहिंसेनं अशक्याची पायरी गाठावी ?

मान्य आहे मला ‘माझा गांधीवाद’
जो इतरांपेक्षा वेगळा असेल,
पण माझ्या गांधीवादाचा
एक तरी अंश मला माझ्या आचरणात दिसेल !

- रमेश ठोंबरे
दि. २ ऑक्टोबर २०१२