Jan 26, 2022

~ जसा अवखळपणा वाऱ्यामध्ये आहे ~

जसा अवखळपणा वाऱ्यामध्ये आहे तसे मूल तान्हे माझ्यामध्ये आहे आह कुणाची ही इथवर पोचत नाही मैफल तर उरली शिट्यामध्ये आहे काटा फुलाहून वरचढ वाटत आहे समजेना कुठल्या तोऱ्यामध्ये आहे मी कोणाच्याही पुढ्यात वाकत नाही माझे भविष्य माझ्या हातामध्ये आहे झोपीमध्ये मी सताड जागा असतो स्वप्न एक उघड्या डोळ्यामध्ये आहे डोके खरेच माझे जड झाले माझे विचार एक वेगळा डोक्यामध्ये आहे फिरून ही दुनिया पुन्हा इथेच येतो वर्तुळ तर माझ्या पायामध्ये आहे - रमेश ठोंबरे