Mar 12, 2018

रंग भिंतीचे उडाया लागले


रंग भिंतीचे उडाया लागले
स्वप्न नवतीचे पडाया लागले

एक पिल्लू पाहुनी नभचांदवा
पंख नसताना उडाया लागले

सोडला मग हातही जेंव्हा तिने
स्वप्न सत्यावर रडाया लागले

पाहुनी अवयव प्रत्यारोपणे
प्रेम हृदयावर जडाया लागले

संपल्यावर दिवस प्रेमाचे अता ...
मन तिचे अन उलगडाया लागले

बैसल्यावर भूक पंगत पाहुनी
श्लोक कोणी बड्बडाया लागले

राग, मत्सर, द्वेष, कोत्या भावना
जे नको ते सापडाया लागले

- रमेश ठोंबरे