Jul 18, 2013

अर्ज किया है

सुख असते ओंगळवाणे, दु:ख चिरंतर देणे 
इतकेच मागणे तरिही , 'सुखात असुदे देवा!' 
 …………………………….……………………………. 


रंगांना नसते बोली, रंगांना नसते भाषा, 
पण रंग बदलल्यावरती, धर्मांतर झाले म्हणती ! 
…………………………….
……………………………. बांधल्या असतील गाठी जर नभीच्या ईश्वराने 

का अशी तुटतात नाती बिनबुडाच्या संशयाने ?
…………………………….……………………………. 


ओळखतो मी पावसास या किती चांगले ? 
डोळ्यांमधुनी तिच्या बरसता कळतो पाऊस ! 
…………………………….……………………………. 


दु:खाला मी वाट मोकळी करून देता 
सुखही थोडे त्याच्या सोबत निघून गेले. 
…………………………….……………………………. 


हुशार मी रे जेंव्हा पासून रांगत होतो 
कतरिना सम हवी बायको सांगत होतो ! 
…………………………….…………………………….

- रमेश ठोंबरे 


No comments:

Post a Comment