Dec 22, 2013

समजत नाहीकोण कुणाला जाळत आहे समजत नाही
कोण कुणावर भाळत आहे समजत नाही

सांगत होता सात जन्म मी तुझाच आहे 
आज असा का टाळत आहे समजत नाही 

रगडत आहे वाळू मोठ्या विश्वासाने, 
तेल खरे का, गाळत आहे समजत नाही 

माणुसकी जर मला भेटते गल्लो गल्ली 
दिवस कुणाचा पाळत आहे समजत नाही 

प्रेमाचा जर स्पर्श नकोसा तिला वाटतो, 
मोगरयास का माळत आहे समजत नाही 

गांधीवादी चालत गेले त्या रस्त्यावर 
रक्त कुणाचे वाळत आहे समजत नाही 

- रमेश ठोंबरे 

No comments:

Post a Comment