Nov 28, 2015

वगेरे


.
असू दे जरा आवर्षण वगेरे 
नको रोज देवूस दर्शन वगेरे
.
तुझी ओढ केवळ विजातीयतेची
धृवाचे - धृवाशी आकर्षण वगेरे
.
नको जवळ येवूस कक्षेत माझ्या
पुन्हा होत जाईल घर्षण वगेरे
.
मला पाहिजे चेहरा सोवळ्याचा
नको रोज भरवू प्रदर्शन वगेरे
.
सुटेना मला संग यत्ने करुनी
तुझे फार गुरुत्वाकर्षण वगेरे !
.
- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment