Aug 12, 2017

माझा गांधीवादखुद्द गांधींनाही पेलवला नसता
इतका प्रखर करुन ठेवलाय आज आम्ही गांधीवाद

म्हणूनच ...
आमच्या रोजच्या व्यवहारातून तो कधीच झालाय बाद !

गांधींपेक्षाही कट्टर गांधीवादी ...
म्हणवून घेण्यात आम्हाला आमचं कौतुक वाटतं
अन् गांधीवादाचं हे कर्मट रुप पाहून
महात्म्याचंही काळीज फाटतं.

खरंच इतका कठोर आहे गांधीवाद की
गांधीवाद्यांनाच त्याची भिती वाटावी,
भल्याभल्यांना अपयश यावं अन्
अहिंसेनं अशक्याची पायरी गाठावी ?

मान्य आहे मला ‘माझा गांधीवाद’
जो इतरांपेक्षा वेगळा असेल,
पण माझ्या गांधीवादाचा
एक तरी अंश मला माझ्या आचरणात दिसेल !

- रमेश ठोंबरे
दि. २ ऑक्टोबर २०१२

No comments:

Post a Comment