Jan 22, 2018

मी रात्रीला सजवत नाही

…………

मी रात्रीला सजवत नाही
स्वप्न मला जर बघवत नाही

पाऊस 'रडतो' असे म्हणू का ?
पाऊस 'पडतो' म्हणवत नाही

दिवसाला जर छळले मी तर
रात्र मला मग 'निजवत' नाही

मी चंद्राची होळी करतो ....
चंद्र मला जर विझवत नाही

सावलीतल्या मातीमध्ये
स्वप्न उन्हाचे उगवत नाही

माझ्यासाठी अगम्य सारे,
जे जे मजला समजत नाही

जुनेर झाले आयुष्याचे
दु:ख तरी का उसवत नाही ?

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment