Nov 21, 2010

~ आभाळ सारे फाटले ~


आभाळ सारे फाटले, सांगेन मी केंव्हातरी
ओठात आहे दाटले, सांगेन मी केंव्हातरी.

अंधारल्या रातीत मी, शोधीत आहे काजवे
सूर्यास कैसे वाटले ? सांगेन मी केंव्हातरी.

खाऊन ते शेफारले, लोणीच त्या प्रेतातले,
नरकात का ते बाटले ? सांगेन मी केंव्हातरी.

डोळ्यात आहे पाहिले, ते प्रेम मी सांभाळले,
काळीज केंव्हा फाटले, सांगेन मी केंव्हातरी.

नाराज झाल्या भावना, नाराज झाल्या वासना
नाराज विश्वा थाटले, सांगेन मी केंव्हातरी.

वाटा पुन्हा अंधारल्या, आधार सारे संपले,
आयुष्य कोठे काटले, सांगेन मी केंव्हातरी.

- रमेश ठोंबरे
Ramesh Thombre

No comments:

Post a Comment