Jan 5, 2011

~ तुला पाहिल्याचा मला भास होतो ~

तुला पाहिल्याचा मला भास होतो

कळेना कधी मी तुझा 'दास' होतो.

तुझे चालणे हे किती जीव घेणे
मनी मोरनीचा खुला वास होतो.

अदा ती निराळी तुझ्या बोलण्याची
तुझा मूक बाणा भला खास होतो.

मिळालीच नाही मला ढील थोडी
जरी मी कधीचा तुझा 'ध्यास' होतो.

कळालाच नाही मला खेळ सारा
कसा या बटांचा कधी फास होतो.

नको आस दाऊ आता शेवटाला
चिता पेटताना उगी त्रास होतो !

नको वाट पाहू तिची तू रमेशा,
तुझा जीव घेणे तिचा श्वास होतो.


- रमेश ठोंबरे
(भुजंगप्रयात - लगागा लगागा लगागा लगागा)

No comments:

Post a Comment