Feb 21, 2012

येता जाता

थंडी मजला छळते आहे येता जाता
ऊब एकटी जळते आहे येता जाता

अश्लिलतेचे थेर चालती गल्लो गल्ली
संसदही मग चळते आहे येता जाता

देशी म्हणता इंग्लिश दिसली समोर जेंव्हा
नीयत त्यांची ढळते आहे येता जाता  

देवाला का कधी कुणी हो विसरत असतो 
दुखरे पाऊल वळते आहे येता जात  

हाव तुपाची जेंव्हा जेंव्हा भारी पडते
तेल हि मग ते गळते आहे येता जाता

"गुंड असावे" प्रमाण झाले 'नेत्या'साठी
जनतेला हे कळते आहे येता जाता 

जरी रमेशा खराच आहे गांधीवादी
का रे पित्त खवळते आहे येता जाता


- रमेश ठोंबरे
http://rameshthombre.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment