Jul 6, 2012

रूप तुझे देवा

रूप तुझे देवा 
साठवावे डोळा 
तो नेत्र सोहळा 
सर्वश्रेष्ठ 
विठ्ठल विठ्ठल 
देह सारा बोले 
अनु रेणू झाले 
विठूमय 

विठ्ठलाचे सख्य
मागतो मी नित्य 
जीवनाचे सत्य 
हेची एक

तन हे विठ्ठल
मन हे विठ्ठल 
कर्म हि विठ्ठल
व्हावे आता.

 - रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment