Jul 15, 2012

विठ्ठल विठ्ठल म्हणा ....


कर्मावरती भक्ती असू द्या, तयास विठ्ठल म्हणा
विठ्ठल विठ्ठल म्हणा चला रे विठ्ठल विठ्ठल म्हणा !

जगी रंजले, किती गांजले
अन्न, वस्त्र अन स्वप्न भंगले
दिन दुबळा दिसता कोणी, तयास विठ्ठल म्हणा ||१||
विठ्ठल विठ्ठल म्हणा ....

शब्दावाचून उणेच सारे
शब्द बोलता, हसती तारे
शब्दावरती प्रेम असू द्या, तयास विठ्ठल म्हणा  ||२||
विठ्ठल विठ्ठल म्हणा ....

निसर्ग आहे आपुला पिता
अन धरती हि अपुली माता
नतमस्तक व्हा नित्य तिथे, तयास विठ्ठल म्हणा  ||३||
विठ्ठल विठ्ठल म्हणा ....

जिथे तिथे रे विठ्ठल वसतो
दगडा मध्ये विठ्ठल दिसतो
चरा-चराला विठ्ठल जाणा, तयास विठ्ठल म्हणा  ||४||

- रमेश ठोंबरे
  

 

   


No comments:

Post a Comment