Sep 18, 2013

भेगाळली जमीन

भेगाळली जमीन 

भेगाळली जमीन 
तिला पावसाची आस 
त्याचं नशीब फाटक 
त्याचं आभाळ भकास. 

तिचं तापलेल अंग
तिला सोसवेना दाह
त्याचा वळीव कोरडा
मन आटलेला डोह

तिची नवथर काया
जसा शेलाटीचा ढंग
इथं पेटता पेटना
त्याचं रापलेलं अंग

उर आगीत पेटता
नको चंदनाची चोळी
बाग बहरून आली
शेत विसरला माळी

आला सोसाट्याचा वारा
बारा शिव ओलांडून
गेला अधाशी मनानं
उभ्या पिकाला सांडून

- रमेश ठोंबरे 

No comments:

Post a Comment