Feb 5, 2018

~ वाटले मिसळून जावे शेवटी ~


°
सोडलेली ती कधी ना भेटली
मी पुन्हा वहिवाट आहे सोडली
°
जीवना मी काय मागू सांग ना
लिस्ट आहे फार माझी लांबली
°
गाव माझे गाव नाही राहिले
लांब पडते आज त्याची सावली
°
वाटले टाळून गेल्यासारखी
पण पुढे खिडकीत होती थांबली
°
मी प्रियेला पाठमोरी पाहिले
अन पुन्हा मग पाठ नाही सोडली
°
सोबतीच्या फार झाल्या वल्गना
सापडेना एक आठवण चांगली
°
वाटले मिसळून जावे शेवटी
पण बघा गर्दीच इथली पांगली
°
- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment