May 4, 2020

ओठांवरती घ्यावे म्हणतो

ओठावरती घ्यावे म्हणतो 
तुला गुणगूणावे म्हणतो ! 

अश्रू होवून पदरी पडलो 
मोती बनून जावे म्हणतो 

आठवून मी थकलो तुजला 
आठवांत तव यावे म्हणतो 

तीमिराचा या नाश कराया 
स्वत:च 'समिधा' व्हावे म्हणतो 

कुशीत तुझिया डोळे मिटुनी 
मृत्यू गीत हे गावे म्हणतो 

.......................................................................
"अपने होंठों पर सजाना चाहता हूँ" - क़तील शिफ़ाई 
भावानुवाद - रमेश ठोंबरे 
...................................

No comments:

Post a Comment