Apr 5, 2012

|| वसंत ||


झडूनिया गेली
पिवळी ती पानं
हिरवे हे रान
झाले आज ||

मन माझे वेडे
भरुनीया आले
आभाळ ते झाले
काळेभोर ||

मन असे ओले
हिरवे हि झाले
विसरून गेले
रितेपण ||

पुन्हा पुन्हा येतो
गहिवर फार
आठवांचा ज्वर
साहवेना ||

तुझ्या सवे जो मी
वसंत पहिला
तोची आठवला
पुन्हा आज ||


कवी - जावेद अख्तर
अभंगानुवाद - रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment