Apr 15, 2012

~ फेसबुकावर ~कितीक सारे मित्र 'च्याटले' फेसबुकावर 
तुझे नि माझे नित्य 'फाटले' फेसबुकावर.

गल्लीमधली पुसती सारी 'कोण पाहुणा ?'
'विश्वची माझे सगे' वाटले फेसबुकावर.

सोशल त्याचा श्वाश जाहला, जगणे झाले
झुकरबर्ग ने द्रव्य लाटले फेसबुकावर. 

अण्णा, बाबा सांगत सुटले 'देश वाचवा' 
दुकान त्यांनी नवे थाटले फेसबुकावर.

प्रकांड ज्ञानी सवे बैसुनी चर्चा करती
कसे कुणाचे नाक छाटले फेसबुकावर.

आम्हास अमुचे पुस्तक प्यारे, छापुन घेऊ  !
कसे रमेशा शब्द बाटले फेसबुकावर ?

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment