Jul 2, 2019

आकाशवाणी - अक्षर - 'मी व माझी कविता'


आकाशवाणी औरंगाबाद केंद्रावर १ जुलै २०१९ रोजी सायंकाळी ६.३५ वा अक्षर या कार्यक्रमात  प्रसारित झालेल्या 'मी व माझी कविता' या माझ्या मुलाखत व कविता वाचन कार्यक्रमाची लिंक  !
https://soundcloud.com/ramesh-thombre-118313985/radio-002-101-7

No comments:

Post a Comment