Apr 22, 2020

|| एका सुक्षमाने ||वाढले अंतर
वाढला दुरावा
समतेचा दावा
फोल केला ||

माणसाचा कर
माणसाचे घर
माणसाचा श्वास
नासविला ||

ऐसे कैसे आले
अमंगळा उत
अ-स्पृश्याचे भूत
मातीयले ||

एका सुक्षमाने
गिळीले आकाश
गिळीला प्रकाश
विश्वाचा या ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment