Dec 18, 2011

प्रिया भक्ती सार -2


|| २ ||
कॉलेजची वारी
नित्य असू द्यावी
हातामध्ये चावी
बाइक ची || १ ||

प्रियेचा स्वभाव
तन आणि मन
घ्यावे निरखून
आपणची || २ ||

पहा तपासून
तिची प्रेम खोली
आणि गोड बोली
नित्य नेमे || ३ ||

प्रिया नाम मुखी
असावे सर्वदा
आणि दिल फिदा
तिच्यावरी || ४ ||

करू नका लगट
प्रिये सवे कधी
काय कर्म आधी ?
पुढे ऐका || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment