Dec 7, 2011

35 || वेड लावी मला ||


वेड लावी मला
प्रिये तुझे अंग
कंचुकी हि तंग
त्यावरी ग || १ ||

उन्मादी तारुण्य
लावण्याचा घाट
उन्मादक थाट
शोभतो ग || २ ||

नाशिले नयन
सोडतात बाण
शोधतात प्राण
प्रेतात ग || ३ ||

आग आग होते
मग या जीवाची
तेंव्हा खरी गोची
भक्तीत ग || ४ ||

पाहताच तुला
जातो माझा तोल
दावे मग फोल
सज्जनाचे || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment