Aug 1, 2013

येथील पावसाळाभलताच पोचलेला, येथील पावसाळा
नेतेपणात गेला, येथील पावसाळा 

आजन्म योजलेला, दुष्काळ घोर आहे
चिंतेत साचलेला, येथील पावसाळा. 

झाडे जळून गेली, माती उजाड झाली 
आम्ही पसार केला, येथील पावसाळा.

करपून पिक जाता, लटकून बाप गेला 
त्यानेच सोसलेला, येथील पावसाळा 

आनंद त्यास होतो, पाहून प्रेत यात्रा
सरणात नाचलेला, येथील पावसाला 

सांडू नकोस धारा, कवितेतुनी रमेशा 
पाण्यात बाटलेला, येथील पावसाळा

आहे जिवंत आहे, सोडेल थेंब ओला
नाही अजून मेला, येथील पावसाळा.

- रमेश ठोंबरे 

No comments:

Post a Comment