Aug 1, 2013

..........

..........

देता येईल, एक स्वप्न दे, पहाटलेले 
नकोत मजला सन्मानाचे उधार शेले 

दु:खाला मी वाट मोकळी करून देता 
सुखही थोडे त्याच्या सोबत निघून गेले. 

विसरलीस तू, आणा-भाका, सगळे सगळे 
आठवते मज, अंग जरासे, शहारलेले 

जरी सांगतो 'भरले गोकुळ दौलत असते,' 
खुणावती मज आठवणींचे रितेच पेले !

म्हणालीस तू 'जगात नाही माझे कोणी' 
तू गेलीस अन दुनियेने बघ मुंडन केले 

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment