Aug 1, 2013

महात्म्याच्या देशातआर्थिक मंदी, स्वीसब्यांकांची चांदी. 
कोठ्याचे भक्षक, महागाईचा राक्षक. 
नेत्यांच पोषण, बालकांचं कुपोषण. 
मंत्र्यांच भाषण, संपलेलं रेशन. 
पंचवार्षिक निवडणूक, नंतरची अडवणूक. 
देशाचा राजकारण, चरह्याईत कुरण. 
देवांची चोरी, बलात्कारित पोरी. 
पुढाऱ्याच ज्ञान, जनतेच अज्ञान
जातीची आरोळी, माजलेली टोळी. 
आरक्षनाच दुकान, दानात दान !
अनुदानावर टाच, सरकारी लाच. 
रक्तरंजित क्रांती, निस्तेज शांती.

देशाचं राजकारण तुमच्या आमच्या खिशात … 
तरीही म्हणूयात …? 
जे काही घडतंय ते … 
महात्म्याच्या देशात 

- रमेश ठोंबरे 

No comments:

Post a Comment