Mar 7, 2012

प्रतिसाद


प्रेम म्हणजे काय हे माहित नसतानाच
त्यानं तिच्यावर प्रेम केलं.
अगदी जीव फेकून
आणि र्हदय विकून

तिनंही प्रतिसाद दिला
उगीच तिरका डोळा केला
तो ही खुश झाला अनं
नकळत जळत गेला,
कारण त्यानं ऐकलं होतं
प्रेम म्हणजे जळत जाण
त्या दिवशीपर्यंत तो खुश होता
तिनं दिलेल्या प्रतिसादावर

पण ... त्याच दिवशी तिनं
आणखी एक प्रतिसाद दिला,
त्याच्याच जिवलग मित्राला.
आणि खरच तो जळत गेला ..
प्रेम नावाच्या नशेपासून
प्रेम नावाच्या चितेपर्यंत !

- रमेश ठोंबरे
http://rameshthombre.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment