Oct 16, 2012

‎~ प्रेम गाणे गात आहे ~


ती म्हणाली काल जेंव्हा, चांदण्याची रात आहे
मी म्हणालो सोड सारे, पाहिजे ती साथ आहे.

काय होते लाजणे अन, काय होता तो बहाणा
काय झाले काल राती, हीच मोठी बात आहे.

चांदव्याने पाहिले ते, चांदणीचे रूप भोळे
चांदणीच्या जाळण्याला, रेशमाची वात आहे

आड आले धोंड सारे, प्रेम मार्गी चालताना
आज माझ्या चालण्याला, भाळलेली वाट आहे

ती म्हणाली काल जेंव्हा, वेदनेला सूर आहे
मी अताशा भोगल्याचे, प्रेम गाणे गात आहे.

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment