Mar 8, 2011

५. || हातामध्ये वीणा ||


हातामध्ये वीणा
भाव तो दिवाना |
भक्त तोची जाना,
प्रेयसीचा || १ ||

भटकला जरी
देऊ नका दोष |
मुखी मंत्र घोष
प्रेम - प्रेम || २ ||

चालतो वेगळा
मार्ग तो प्रेमाचा |
करावा नेमाचा,
गुरु तोच || ३ ||

शिष्यासही देतो,
प्रेमाचा प्रसाद |
प्रेयसीची साद,
ऐकवितो || ४ ||

रमा म्हणे बघा,
तोची एक नर |
करील उद्धार,
प्रेमाचा हो || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment