Mar 8, 2011

१०) कैवल्याची मूर्ती

कैवल्याची मूर्ती
प्रियेस म्हणेल |
मर्म हि जाणेल
कैवल्याचे || १ ||

प्रियेच्या लोचनी
पाहिल ब्रह्मांड |
विश्वाचे भ्रमन
नको मला || २ ||

कर्म तेच सांगा
मम पामराला |
पूजील प्रियेला,
रात दिनी || ३ ||

नित्य, सदा गातो
गुण मी प्रियेचे |
याहुनी या 'वाचे'
काय श्रेष्ठ ? || ४ ||

रमा म्हणे मज,
अवघ्याचा कंटाळा |
एक प्रियतमा,
आवडसी || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment