Mar 8, 2011

३. || प्रियेवरी चंद्र ||

प्रियेवरी चंद
पुरताच फिदा |
देखे सदा कदा
प्रियतमा || १ ||

मोकळाले केस,
पांघरुनी शांत |
अमावशी भ्रांत,
दावितसे || २ ||

पौर्णिमेचा चंद्र,
तिलाची म्हनीतो |
पुरता जाणितो,
प्रिया रूप || ३ ||

आज हि करितो
वेगळाच लोच्या
छतावरी तिच्या
रेंगाळतो || ४ ||

परी तो खट्याळ
लोचटहि फार |
प्रियेचे उभार
न्ह्याळीतसे || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment