Mar 8, 2011

७. || दर्पणात पाहे ||

दर्पणात पाहे,
प्रिया तिचे रूप |
दर्पणहि खूप
लाजतसे || १ ||

प्रियेच्या रूपाचा,
तोही का दिवाना |
न जाने जमाना
मर्म याचे || २ ||

दावितो प्रियेला,
रोज नवी छबी |
हीच त्याचे खुबी
भुलविते || ३ ||

घळली म्हणुनी,
प्रिया दर्पणास |
देई दर्शनास
वेळ त्याला || ४ ||

तो हि मग थोडा
फुगवी छातीस |
दाखवी ख्यातीस
जमाण्याच्या || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment