Mar 8, 2011

६. || प्रियेसाठी जीव ||


प्रियेसाठी जीव,
टाकीला गहाण |
प्रिया हीच जान
मज साठी || १ ||

प्रीयेचाच ध्यास,
लागला जीवाला |
पुन्हा - पुन्हा भास
नाविन्याचा || २ ||

दर्शनच तुझे,
सुखावेल नेत्र |
डोयिचे हे छत्र
हाललेले || ३ ||

हरवली भूक
लागेना तहान |
भक्त तुझा जाण
मीच एक || ४ ||

भेटीसाठी आता,
आस्तिक मी झालो |
पायरीशी आलो
दास तुझा || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment