Mar 8, 2011

९. || लागता समाधी ||

लागता समाधी
प्रियेच्या भक्तीची |
परीक्षा शक्तीची
नको नको || १ ||

मोडेल समाधी
कोणी एक नर |
दुर्जन तो ठार
समजावा || २ ||

हासन्यावरी का
नेता प्रिया संग |
समाधीत भंग
आणू नये || ३ ||

प्रियेची महती
तुम्हास ना ठाव |
पूजताती देव
दगडाचे || ४ ||

रमा म्हणे मज
सर्वाचा कंटाळा |
एक प्रियतमा
आवडसी || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment