May 3, 2011

१२. || अभंगात माझ्या ||


अभंगात माझ्या
प्रियेचीच भक्ती
प्रिया हीच शक्ती
मज साठी || १ ||

प्रियेसाठी आता
सोडीला प्रपंच
नाडीयले पंच
महा ज्ञानी || २ ||

प्रीयेविना मज
नाही आता कोणी
प्रियेसाठी वाणी
झिजविन || ३ ||

प्रिया प्रिया नाम
घेयीन सर्वदा
माघार ती कदा
नाही नाही || ४ ||

सुटो आता जग
जावो आता प्राण
शोधील तो बाण
लोचनाचा || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment