May 27, 2011

१६. || प्रियेचा तो बाप ||


पाहिला मी आज
प्रियेचा तो बाप
सर्वांगाला काप
सुटला हो || १ ||

अंगी तो धिप्पाड
झोकात चालतो
नाकात बोलतो
काही बाही || २ ||

पिंजारून आल्या
ओठावरी मिशा
दिसतील कशा ?
साळसूद || ३ ||

दुसर्याच क्षणी
माझ्यापुढे उभा
केला मग तोबा
ऐश्या नरा || ४ ||

कुठे मम प्रिया
कुठे तिची नाळ
पाहील मी कुळ
मातेचेही || ५ ||

- रमेश ठोंबरे
दि २१ नोव्हे. २००९

No comments:

Post a Comment