May 6, 2011

१३. || देवा तुझ्या साठी ||


देवा तुझ्या साठी
नाही मज वेळ
घालू कसा मेळ
भक्तीचा रे || १ ||

विसरलो मला
विसरलो तुला
प्राण एक झाला
तीयेठाई || २ ||

नको तो आठव
तव प्रतापाचा
झालो मी प्रियेचा
दास आता || ३ ||

नको मागे लागू
दर्शन हि देऊ
उगा 'वाट' लाऊ
साधनेची || ४ ||

होयील कि भंग
प्रियेच्या संगाचा
आणि अभंगाचा
पेरलेल्या || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment