May 26, 2011

सत्य, अहिंसा आणि प्रेम


बापू तुमचे सत्य आज
माला कुटेच सापडत नाही.
जो-तो म्हणत असतो,
सत्याशिवाय काही अडत नाही.

बापू तुमची अहिंसा,
आज पोरकी होउन गेली.
हिन्सेच्या पुढे बिचारी
लालभडक रंगात नाहून गेली.

बापू तुमच्या प्रेमाची
आज आम्ही होळी केली,
रखरखत्या निखा-यावर द्वेश्याच्या
आम्ही राजकारणी पोळी केली.

सत्य, अहिंसा आणि प्रेमाची
बापू तुमची शिकवण मोठी,
असत्य, हिंसा आणि द्वेश्याने
ज्याने-त्याने केली खोटी.

बापू तुमची गाँधी टोपी,
आज पुरती बदलून गेली.
बघता-बघता टोपीची त्या,
मोठी उंची हट (hat) जाली.

बापू तुमचा सत्याग्रह,
आज फैशन बनवण्यासाठी.
वेळो-वेळो सत्याग्रह केला ,
फ़क्त गांधीवादी म्हनवण्यासाठी.

बापू शिकवण तुमची,
सत्य, सहिंसा आणि प्रेम
फ़क्त यवढच सोडलत तर,
तुमच आमच अगदी सेम.

- - रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment