May 27, 2011

१५ || नश्वर हा देह ||


नश्वर हा देह
नश्वर हि माया
शाश्वत हो प्रिया
मजसाठी || १ ||

नको मज पैसा
नको मज धन
संतुष्ट हे मन
भक्तीतच || २ ||

नको ती भूषणे
आणि आभूषणे
कशाला दुषणे ?
वैराग्याला || ३ ||

काय मज पाप
काय मज पुण्य
होयील मी धन्य
दर्शनाने || ४ ||

दु:खाचा आठव
विसरलो आता
मुखी नाम घेता
प्रिया प्रिया || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment