Aug 2, 2011

२१ || प्रियेचा तो बंधू ||

प्रियेचा तो बंधू
गुत्त्यावर दिस्तो
झिंगलेला अस्तो
रात दिनी || १ ||

बाप अडबंग
लेक खांब लांब
पिळलेला सुंब
भासतसे || २ ||

अडलेला शब्द
अडलेली वाचा
मदिराच त्याच्या
जळी तळी || ३ ||

बापास मी भ्यालो
लेका पुढे गेलो
अर्ध मेला झालो
दर्पानेच || ४ ||

एक-एक रत्न
अजब ते भारी
पुन्याईच खरी
घराण्याची || ५ ||

- रमेश ठोंबरे

No comments:

Post a Comment