Aug 18, 2011

२३. || देवा तुझ्या दारी ||


देवा तुझ्या दारी
प्रियेसाठी आलो
भक्त तुझा झालो
पाव आता || १ ||

प्रियेसाठी आज
भजतो मी तुला
सापडला मला
भाव आता || २ ||

भोगिले रे तिने
माझ्यासाठी खूप
असे काय सुख
दाव आता || ३ ||

तिची वेदना रे
साहवेना खरी
लाव तू किनारी
नाव आता || ४ ||

झाले कष्ट मोठे
परीक्षा हि व्याली
फार वेळ झाली
धाव आता || ५ ||

- रमेश ठोंबरे
दि. २० डिसे. २००९

No comments:

Post a Comment