Aug 21, 2011

मंदिर

मंदिर नको मस्जिद नको, नव निर्माण करा दोस्तहो
दुभंगलेत अवशेष जे एकजान करा दोस्तहो !
..

कर्म, धर्म अन स्वाभिमान, जपू मग आपले इमान
बस, एकतेसाठीच झुका, तन कमान करा दोस्तहो !
..

जाहला इतिहास जादा, उकरलेत जे पुरावे
तेच आता ऐक्यासाठी, चला दान करा दोस्तहो !
..

मातेल ती हिंसा इथे, भडकेल तो वनवा नवा
आज आता शांततेचे, एक फर्मान करा दोस्तहो !
..

उगीच वाहता पखाली, चिथावन्या अन भावनांच्या
मन जे रानभैर झाले, आसमान करा दोस्तहो !
..

उठतील हाथ ते हजार, बरबटीत सारे खुशाल
अहिंसे पुढे आज हिंसा, बेजान करा दोस्तहो !
..

काय आहे अशक्य पहा, नव्या दमाच्या सारथ्याला
असह्य झालं जगणं जरा, आसान करा दोस्तहो !
..

मी तुम्हाला सांगतो अन, मीच का साशंक आहे
विश्वास द्या अन जीवाचे, उभे रान करा दोस्तहो !


- रमेश ठोंबरे (Ramesh Thombre)
२७ सप्टेबर २०१०

No comments:

Post a Comment