Aug 21, 2011

२४. || प्रियेच्या घराची ||


प्रियेच्या घराची
वाट ती बिकट
गाव हि राकट
भासतसे || १ ||

गावामध्ये तिच्या
अवलिया भेटे
तो हि भक्त वाटे
प्रेयसीचा || २ ||

म्हणे प्रेमी तिचा
आहे मीच खास
गत-जन्मी ध्यास
घेतला रे || ३ ||

काय तुझे कर्म
काय तुझी ख्याती
फुगलेली छ्याती
नको इथे || ४ ||

भेटणार कशी
तूज पामराला
जन्म माझा गेला
दर्शनात || ५ ||

- रमेश ठोंबरे
(Ramesh Thombre)
२१ डीसे- २००९

No comments:

Post a Comment