Aug 18, 2011

हा Thread डिलीट करा.


हा Thread डिलीट करा
हा फारच भयानक आहे,
असत्याच्या जगात
हा सत्याचा तारक आहे.
..
काल भेटला ऑफिसात,
म्हणे हे काय करताय,
टेबलावारून घ्यायचे काम
टेबलाखालून घेताय,
अन काल आलेल्या फाइलला
आज पहिला नंबर देताय ?

मी म्हणालो अरे दादा
अशीच आता रित आहे,
असत्याचा या जगात
सत्याची कुठे जीत आहे ?
..
परवा भेटला सभेत
म्हणे हा नेता खोटा आहे,
अन जुन्य्याच जहिर्नाम्याचा
आज पुन्हा रेटा आहे.

याच्या सत्य वचनाने
त्याची सभा सावरली
अन आमदारकी नंतर येणारी,
ख़ासदारकी ही आवरली.
..
काल दिसला मोर्चात
म्हणे भ्रष्टाचार वाढला आहे,
भ्रष्टाचारी संपवन्यासाठीच
हा मोर्चा काढला आहे.

समोरून आला पोलिसफाटा
म्हणे अहिंसा जिंदाबाद !
लाठ्या मागुन लाठ्या पड़ता
मोर्चा झाला अवघा बाद.
..
म्हणुन म्हणतो...
'तो' Thread डिलीट केलात..
जो सत्य वचन करीत होता,
सत्याच्या अग्रहासाठी ..
स्वतः उपोषण करीत होता.

आता हा Thread डिलीट करा.
हाही त्याचाच अनुयायी आहे.
असत्य आणि हिंसेला
तसाच कष्टदाई आहे !

हा Thread डिलीट करा
हा महाभयानक आहे,
असत्याच्या जगात हा,
देशहितास मारक आहे !

- रमेश ठोंबरे
Ramesh Thombre

No comments:

Post a Comment