Aug 22, 2011

बापू - फ़क्त कवितेचा विषय (एक खंत)
कविता लिहिण्यासाठी विषय न आठवल्यास,
मी हमखास बापुंचा विचार करतो.
ओळीने -ओळ आठवण्यासाठी
बापूंच्या विचारांना हाती धरतो.
बापू म्हणजे] आज फक्त कवितेचा विषय झालेत.
आज पर्यंत कित्येकजन बापुना कवितेत घेऊंन गेलेत.
बापुनी मलाही हवा तेंव्हा आधार दिलाय,
'बापू' म्हणजे आज साहित्यातील यशस्वी विषय झालाय.
मी ही आज बिनधास्त बापुना हाती घेतो,
आणि मनासारखी कविता झाल्याचे समाधान भोगतो.
.
.

बापू आज माझ्यासाठी फारच जवळचे झालेत
कित्येकदा ते माझ्या ओळीत सहज बसून गेलेत.
बापूंच्या सत्याने ही मला आधार दिलाय.
कवितेतच मी कित्येकदा सत्याग्रह केलाय.
बापूंची अहिंसाहि फार मोठी वाटते.
हिंसक कवितेच्या शब्दात दाटते.

म्हणूनच बापूंच्या विचारांचा ....
आज हमखास विचार होतोय,
त्यांचा प्रत्येक विचार आज ...
नविन कविता देऊन जातोय.
... कविता - कविता म्हणता बापू धावून येतात
यमकासाठी धडपडणाऱ्या कवीला ...
यमक जुळवून देतात.

- रमेश ठोंबरे
(Ramesh Thombre)

No comments:

Post a Comment