Aug 15, 2011

|| पाडव्याच्या ओव्या ||


आज पाडवा पाडवा,
नीट बोल रे गाढवा,
अशी गोडी या सणाची,
दोड बोलून वाढवा.


सन पाडव्याचा खास,
नव संकल्पाचा ध्यास,
सन पहिला पहिला,
नव नव्याचा सुवास.


गुढी दारावरी मोठी,
बघा सजलेली काठी,
कडू लिंबाचे तोरण,
तिला साखरेची गाठी.


साज गुढीचा उभारा,
मनी गजानना स्मरा,
माता पित्याचे चरण,
आज मनोभावे धरा.


आला पाडवा पाडवा,
नवी आशा हि नव्याची,
आज पाडव्याच्या दिनी,
गुढी उभारा नव्याची.


- रमेश ठोंबरे (Ramesh Thombre)
अष्टाक्षरी - अक्षरछंद

No comments:

Post a Comment